Navštivte nás na sociálních sítích

Děti - Jiří Mužík

Víte, že téměř každý sport vychází z atletiky?

Umět rychle a pěkně běhat, zvládnout rychle akcelerovat, mít dobrý výskok…? To uplatníte v každém sportu!

Jsme tu proto, abychom pomohli Vašim dětem rozvíjet pohybové schopnosti, abychom jim pomohli dostat se až na vrchol. Budeme pracovat na jejich technice, rychlosti, obratnosti či koordinaci.

Dětské období je velmi důležité pro jejich rozvoj a z toho, co dostanou do základu v mládí, budou moci těžit po zbytek života. Období od 6-12 roku jejich života je označováno za „Zlatý věk motorického rozvoje“. Proto vše, co se naučí v této době, velmi ovlivní to, jak budou dobrými sportovci v dospělosti.
Důležité je držet se základních principů…


1. všestrannost

Dítě musí být rozvíjeno všestranným způsobem, aby bylo dokonale vybaveno pro budoucí vrcholovou zátěž. Jednostranným zatěžováním pomalu dojde ke zdravotním problémům a dítě, dříve než se dostane do stádia profesionálního sportu, bude muset se sportem končit.

2. perspektivnost

Individuálně maximálních výkonů se dosahuje dlouhodobým a pravidelným tréninkem, který respektuje zákonitosti vývoje dítěte, tzn. bere se ohled na jeho biologický, nikoliv kalendářní věk.

3. postupné zvyšování zatížení

Zvyšování objemu, intenzity, prodlužování doby tréninku, zvyšování frekvence zatížení, vše opět podle biologického věku.